Toelichting deelsessies

Tijdens de deelsessies staan nieuwe ontmoetingen, kennisuitwisseling en het delen van methodes voor slimme en duurzame grensoverschrijdende samenwerking centraal. Professionals en inwoners uit de grensregio vertellen aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden welke kansen zij over de grens hebben gegrepen. Welke mogelijkheden zagen zij, welke oplossingen zijn er bedacht? Ook gaan ze met u in gesprek over uw uitdagingen.

Vijf deelsessies worden aangeboden in twee rondes. Het onderwerp van de zesde deelsessie wisselt per ronde. Per ronde kunt u aan één deelsessie deelnemen.  De volgende workshops worden aangeboden: 

1. Arbeidsbemiddeling: werken zonder grenzen

Bij het zoeken van een baan of stage aan de andere kant van de grens is voor werkzoekenden In Nederland, België of Duitsland hulp vanuit beide zijden van de grens onontbeerlijk. Daarom vindt steeds meer samenwerking plaats tussen arbeidsbemiddelingsorganisaties aan weerskanten van de grens, daarbij zijn zowel overheden als commerciële organisaties betrokken. Tijdens deze sessie presenteren professionals succesvolle arbeidsbemiddelingsprojecten.

Moderator: Patrick Welman (Gemeente Enschede)

 1. Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling, de Kracht van het Netwerk –Ilona Heijen & Michiel Malewicz (Eems-DollardRegio)
 2. Persoonlijke arbeidsbemiddeling: Heike Kirchmann (Podium 24)
   

2. Buurtaal en cultuur: spreek je buurtaal

Veel scholieren en studenten blijven na hun studie wonen en werken in hun eigen regio. Dat geldt ook voor de grensregio’s. Als zij de buurtaal goed beheersen en weten wat de (werk)cultuur is in een buurland, dan kunnen scholieren en studenten optimaal profiteren van de kansen die de grensoverschrijdende regio hen biedt. Tijdens deze sessie presenteren professionals uit het onderwijs hoe zij er voor zorgen dat leerlingen meer begrip krijgen voor de (werk)cultuur in buurlanden en een buurtaal beter leren beheersen.  

Moderator: Bert Bouwmeester (Gemeente Coevorden)

 1. Buurtaal in het primaire onderwijs – Jos Lamberts (Gemeente Venlo)
 2. Le(h)rende Euregio  - Paul Marcelis (ROC Nijmegen) & Miriam Meister (Stadt Duisburg)

3. Diploma-erkenning: 3 Landen, 1 diploma

Voor mbo-leerlingen met een diploma liggen er allerlei kansen op werk net over de grens. Door onbekendheid met het onderwijssysteem is het voor werkgevers soms moeilijk in te schatten of een werkzoekende uit een buurland gekwalificeerd is. Voor gereglementeerde beroepen geldt dat het diploma eerst moet worden erkend door het buurland. Dat is vaak tijdrovend en kostbaar. Ook sluiten sommige opleidingen niet of niet volledig aan op de beroepseisen die gelden aan de andere kant van de grens. Tijdens deze sessie vertellen professionals hoe zij er voor zorgen dat opleidingen en beroepseisen over en weer beter op elkaar afgestemd worden. 

Moderator: Ben de Reu (Provincie Zeeland)

 1. Dubbele kwalificering=dubbele kansen -Mirko Wohlrabe (Alfa-college Hardenberg) & Hugo Kirchhelle (BTZ des Handwerks GmbH)*
 2. Bi-diplomering verpleging met Vlaanderen – Henk Zielstra (Academie Zorg en Welzijn en Academie Educatie en Pedagogiek)
   

4. Informatievoorziening voor werkzoekenden: een sluitende structuur binnen handbereik

Goede informatie over de consequenties van het werken in het ene land en wonen in het andere is essentieel bij het zoeken en accepteren van een baan aan de andere kant van de grens. Daarom wordt hard gewerkt aan een sluitende structuur voor digitale en persoonlijke dienstverlening van de grensinfopunten aan werkzoekenden. Afgelopen jaar zijn nieuwe loketten geopend en is de dienstverlening uitgebreid. Samenwerking, gezamenlijke branding en kwaliteit van dienstverlening zijn de sleutelwoorden. Dat geldt voor de grensinfopunten onderling, maar ook voor de wisselwerking met de instanties op nationaal niveau waar vaak de back-office is ondergebracht. Tijdens deze sessies vertellen professionals welke oplossingen zij hebben bedacht en in de praktijk toepassen.

Moderator: Wiecher van der Laan (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

 1. Werken over de grens via versa opent ongekende mogelijkheden: Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling in Eurode Business Center, Kerkrade/Herzogenrath – Miek Cremers (UWV Werkbedrijf Heerlen) & Egon Vanwersch (Arbeitsagentur Aachen-Düren)
 2. Informatievoorziening en overlegstructuur in de grensregio op het gebied van de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling– Arthur Hansen (Grenzinfopunkt Aachen-Eurode)**
   

5. Ondernemerschap en informatievoorziening voor bedrijven: grenzeloos ondernemen

Voor de ondernemers in de grensregio vormen de buurlanden een potentiële afzetmarkt. Er is behoefte aan een sluitende en overzichtelijke informatievoorziening voor ondernemers die ook in het aangrenzende buurland hun product of dienst willen aanbieden. Ook een goed netwerk aan beide zijden van de grens helpt om succesvol te kunnen ondernemen. Tijdens deze sessie vertellen ondernemers hoe zij de sprong over de grens al hebben gemaakt, gaan dienstverleners  voor het MKB in op hun ondersteunende rol en kunt u hierover met hen in gesprek. 

Moderator: Eric Eijkelberg –(Ministerie van Economische Zaken)

 1. Actieprogramma Achterhoek –Borken – Walter Leemreize (Ontgrenzer Regio Achterhoek) & Henk te Dolle (Palio)
 2. Informatievoorziening aan ondernemers - Heike Rothkegel – Kamer van Koophandel
 3. Grenzeloos Ondernemen - Armand Vliegen (Adviseur Grenzeloos Ondernemen)
   

6A.   Aan de slag met Eurolab: van obstakel naar oplossing

Hoe zorg je er voor dat je als ondernemer of kennisinstelling in een grensgebied de kansen aan de andere zijde van de grens grijpt en niet blijft steken in de obstakels die een landsgrens soms opwerpt? In de City Deal Eurolab werken Nederlandse, Duitse en Belgische steden uit de Euregio Maas-Rijn samen met private partijen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties om dit doel te realiseren. Bij een Eurolab-bijeenkomst analyseren alle betrokken actoren de grensoverschrijdende kans of uitdaging en voorzien die van concrete oplossingen en acties. Tijdens deze sessie maakt u met behulp van een concrete casus kennis met de Eurolab-werkwijze. 

Moderator: Marleen van Rijnsbergen (Provincie Limburg)

Arno Knoops (Aranco) & Judith Heesen (Provincie Limburg)

6B.    De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen

Meer werk en hogere lonen zijn mogelijk in de Nederlandse grensregio, als het lukt om grensbelemmeringen weg te nemen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen’ van het Centraal Planbureau (CPB). Hoe groot zijn die baten, en waar slaan die vooral neer? En welke aanbevelingen geeft het CPB mee om hier concreet aan te werken? Dat wordt door medewerkers van het CPB toegelicht tijdens deze sessie.   

Moderator Bert van Delden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Joost van Gemeren (Centaal Planbureau)


*  Het plenaire deel van de conferentie wordt simultaan vertaald in het Duits. Tijdens de deelsessies wordt geen vertaling aangeboden

** Presentatie (gedeeltelijk) in het Duits