Achtergrondinformatie

Of het nu gaat om Nederlandse, Belgische of Duitse werkzoekenden, ondernemers en studenten die in de grensregio’s wonen: er liggen vaak tal van kansen en mogelijkheden net over de grens. Het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid is opgericht om het werken, ondernemen en studeren in het buurland vanzelfsprekender en gemakkelijker te maken. 

De opdracht van het actieteam luidt: “Zorg voor een significante impuls voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en arbeid, door de informatievoorziening voor werknemers en ondernemers te stroomlijnen en de lopende initiatieven mogelijk te maken en te versnellen”.

Het actieteam is een samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, grensprovincies, Euregio’s, grensgemeenten, MKB Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daarbij wordt uiteraard ook nauw samengewerkt met onze buurlanden.